Công Ty Xây Dựng Nhất An Khang - DỊCH VỤ XE TẢI CHỞ THUÊ

DỊCH VỤ XE TẢI CHỞ THUÊ phục vụ khách hàng cho các hạng mục bao gồm: di dời nhà trọ, chở công cụ dụng cụ xây dựng, máy móc thiết bị, hàng hóa các loại,...