Công Ty Xây Dựng Nhất An Khang - Dịch vụ

DỊCH VỤ XE TẢI CHỞ THUÊ phục vụ khách hàng cho các hạng mục bao gồm: di dời nhà trọ, chở công cụ dụng cụ xây dựng, máy móc thiết bị, hàng hóa các loại,...

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE TỰ LÁI: bao gồm các loại xe cao cấp, phổ biến dễ sử dụng, giá cả hợp lý cho khách hàng.

 

 

 DỊCH VỤ DẠY LÁI BẰNG B2 & C: liên kết trực tiếp với các trường nhận hồ sơ trọn gói từ khi hướng dẫn lý thuyết thực hành đến kết thúc thi đậu có bằng,...